Hoge Raad : De advocaat wordt deels in gelijk gesteld. Klacht dat het gerechtsbestuur advocaat had moeten horen na indiening klacht over handelswijze de President van de rechtbank

03-12-2018 15:32

Externe klachtprocedure (art. 13a RO). Klacht van advocaat tegen president rechtbank en gerechtsbestuur, in verband met doen van melding aan deken over gedraging advocaat. Bevoegdheid Hoge Raad. Is het doen van die melding een gedraging van een rechter in de uitoefening van zijn functie (art. 13a RO) of uitoefening van een bestuurlijke taak (art. 23 RO)? Is door die melding de plicht tot geheimhouding (art. 13 RO) geschonden? Klachten tegen gerechtsbestuur over interne klachtbehandeling. Hoorplicht (art. 9:10 Awb in verbinding met art. 26 lid 6 RO)

 

Bron: Hoge Raad 30-11-2018

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2197

 

Conclusie Procureur-Generaal 08-06-2018

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:1339  

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 december 2018