Hoge Raad heeft op 22 maart 2019 in arrest bepaald dat een Griffier verplicht is tot onverwijlde afgifte proces-verbaal mondelinge behandeling bij daartoe strekkend verzoek van de advocaat.

29-03-2019 10:19

Dit werpt ook een geheel ander licht op de verzending van beslissingen en ook verzetbeslissingen van Raden van Discipline binnen de advocatentucht  procedures in het kader van de 30-dagen beroepstermijn.

 

Binnenkort meer hierover op deze site................