Huis voor Klokkenluiders: Een val voor melders en verzamelplaats van toedekking.

27-03-2019 08:32

Bestuurlijke chaos bij Huis voor Klokkenluiders. Meldingen van misstanden: Sinds 2016 heeft het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld om melders van misstanden bij te staan, nog altijd geen enkel onderzoek naar mi ... 

 

Bron. NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/26/bestuurders-weg-om-oude-zaken-a3954708

 

Bron: PvB

https://twitter.com/PaulvanBuitenen/status/1110796183197372417 

 

 

============================= 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 27 maart 2019