HvJ EU: Grote inbreuk op privacy door OM bij opvragen elektronische communicatiegegevens alleen ter bestrijding van ernstige criminaliteit

10-03-2021 09:17

Toegang, voor strafrechtelijke doeleinden, tot een reeks elektronischecommunicatiegegevens (verkeers- of de locatiegegevens), waaruit precieze conclusies over de persoonlijke levenssfeer kunnen worden getrokken, kan slechts worden verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit of ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid.

Lees verder bij de bron :

Europees Hof van Justitie 2 maart 2021, C-746/18 (H.K.)