Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

09-03-2017 10:16

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van EU-richtlijn 2012/29/EU  pdf icoon tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten in Nederlandse regelgeving.Hiermee krijgen slachtoffers van strafbare feiten passende informatie, ondersteuning en bescherming om aan de strafprocedure deel te kunnen nemen. De richtlijn biedt een kader waarbinnnen de lidstaten, ongeacht het delict of de omstandigheden rekening moeten houden met de uiteenlopende behoeften van slachtoffers. Aangenomen door de Eerste Kamer/.

Zie : https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34236_implementatie_richtlijn?df=vgi8gqg22ws7