In de Enschedese vuurwerkrampzaak is het College van Procureurs-Generaal van het O.M. in gebreke gesteld.

24-03-2016 16:21

Op 11 november 2015 werd door het College van Procureurs-Generaal, onder kenmerkno.: AP Oost – Dos 15-030274 uitg/15029599 namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een negative beschikking gegeven waartegen op 16 december 2015 door reclamant Awb-bezwaar werd aangetekend.

 

De door het College van PG te nemen op rechtsgevolg gerichte beschikking werd verdaagd tot 16 maart 2016. Omdat wederom een beschikking achterwege bleef zond de raadsman van reclamant op 21 maart 2016 bij het College van PG een ingebrekestelling in onder dwangsom bepaling. 

 

Voor de inhoud van de zaak zie: https://emls.webnode.nl/news/in-enschedese-vuurwerkramp-wordt-verzocht-om-toepassing-van-artikel-162-van-het-wetboek-van-strafvordering/

 

Zie ook: www.rudibakker.nl  en www.devuurwerkramp.nl   

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 maart 2016