In de vuurwerkrampzaak is het proces-verbaal van de op het stadhuis van Enschede gehouden Wet Voorkeursrecht hoorzitting van 15 mei 2018 formeel opgevraagd.

29-06-2018 19:04

De juridisch adviseur van de heren Bakker en Paalman heeft het proces-verbaal van de hoorzitting van 15 mei 2018 opgevraagd bij de gemeente Enschede op verzoek van de heer Bakker m.b.t. de Wet Voorkeursrecht Gemeentenzaak ( recht van eerste koop voor de gemeente)  geheime Enschedese raadsvergadering van 2 juni 1997 . Mede ook omdat de Enschedese politieke partijen blijven zwijgen  

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp2/

ligt gebruikmaking van parlementaire enquêterecht door de Tweede Kamer in de rede.  

https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1ri/recht_van_enquete

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 juni 2018