In de vuurwerkrampzaak wordt door het Enschedese gemeentebestuur dinsdag 21 juni 2016 een hoorzitting gehouden.

09-06-2016 10:14

Vanuit recente door de heren Bakker en Paalman gevoerde juridische procedures is gebleken dat er in 2004 is besloten door de gemeente Enschede om tot intrekking van de milieuvergunningen van SE Fireworks over te gaan en dat daarbij zou zijn besloten de Enschedese gemeenteraad daarover niet te informeren.

Door de raadsman (Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen) van de heren Bakker en Paalman is o.a. om afschrift gevraagd van de bespreking (medio oktober 2004) om de gemeenteraad niet te informeren. Tevens komt in de hoorzitting o.a. aan de orde om afschrift op tafel te leggen van het mandaatbesluit van de Enschedese clustermananger. Het huidige college van B. en W. van de gemeente Enschede heeft nog geen verweerschrift in geding gebracht. 

De openbare hoorzitting zal plaatsvinden op het stadhuis aan de Langestraat 24 te Enschede. 

Aanvang 14:45 uur.

 

Zie ook www.rudibakker.nl en www.devuurwerkramp.nl  

Wordt vervolgd ..............

============================

EMLS

Utrecht / Haaskbergen, 9 juni 2016