In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat tegelijk in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. Conflicteert dat met art 47 Europese Handvest?

15-03-2018 09:11

In Nederland advocaat kan de advocaat optreden als deken, als plv-deken, als lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten, als plaatsvervangend-rechter, als curator, als lid van de Raad van Toezicht Orde van Advocaten, als mediator als advocatentuchtrechter en als lid van een gemeentelijke Awb-Bezwaarschriftencommissie. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-lidstaatlanden wel. 

Lees meer op EMLS-nieuws.