In Nederland die - als enigste EU-lidstaatland geen Constitutioneel Hof heeft - kan de functie van rechter(-plaatsvervanger) worden gecombineerd met die van advocaat.

05-03-2018 09:01