In Nederland valt E-mail en sms pas onder briefgeheim als art. 13 Grondwet is aangepast. Maar wie doet wat als bedrijven en verzekeringen E-Court in de algemene voorwaarden hebben opgenomen ? Zie ook : Digitaal procederen een historische vergissing.

22-01-2018 09:06

In Nederland valt E-mail en sms pas onder briefgeheim als art. 13 Grondwet is aangepast. Maar wie doet wat als bedrijven en  verzekeringen E-Court in de algemene voorwaarden hebben opgenomen ?  Zie ook :  Digitaal procederen een historische vergissing..

E-mail is in onze tijd niet meer weg te denken. Toch was er tot voor kort nog onduidelijkheid over de vertrouwelijkheid van telecommunicatie. Hier komt nu verandering in. De Staten-Generaal gaat artikel 13 van de Grondwet zo aanpassen dat ook voor deze vorm van communicatie het briefgeheim geldt.

 

Op 11 juli heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om artikel 13 van de Grondwet aan te passen. Momenteel wordt hierin nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim, wat niet meer van deze tijd is. Bijna alles gaat namelijk via e-mail of andere telecommunicatie. En zeg nou eerlijk: wie van de jongere generatie weet eigenlijk nog wat een telegraaf is?

 

In het voorstel dat aangenomen is staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Dit houdt in dat alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van de in de wet aangewezen personen inbreuk kan worden gemaakt op dit recht. Dit geldt dus voor zowel sms als e-mail.

 

Het heeft lang geduurd voordat de wetswijziging door de eerste ronde heen kwam. Eerdere kabinetten hebben tot tweemaal toe geprobeerd om dit Grondwetsartikel te moderniseren. Dit gebeurde in 1997 en 2004. Nu is het opnieuw opgenomen en tijdens de eerste lezing aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Hier heeft de wijziging een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden.

 

Bron: Rijksoverheid.NL www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/11/grondwet-bij-de-tijd-e-mail-ook-onder-briefgeheim

Bron: https://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/10845/in_nederland_valt_e-mail_en_sms_pas_onder_briefgeheim_als_art._13_grondwet_is_aangepast.

 

OPM.: EMLS

Het werd ook hoog tijd dat de Nederlandse politiek eindelijk begrijpt dat de Nederlandse Grondwet in juridische zin dient te worden gemoderniseerd.

Ook hier wreekt zich het ontbreken van een Constitutioneel Hof in Nederland en het toetsingsverbod vervat in art.120 Nederlandse Grondwet. De toepasselijke wetten in o.a. de vuurwerkrampzaak, Q-Koortszaak en de EMV-zaken (onvrijwillige 24-uur per dag blootstelling aan elektromagnetische velden) mogen niet door de Nederlandse rechters worden getoetst. Het ontbreken van het toetsingsrecht leidt ertoe dat de individuele Nederlandse burgers niet althans onvoldoende zijn beschermd tegen de macht van de Nederlandse wetgever. Ook de rechtscontrole op Nederlandse politici middels een Nederlands Constitutioneel Hof is steeds meer gewenst, temeer nu het karakter van de zowel de Nederlandse- als wel Europese democratie verandert.

 

UPDATE Opm. EMLS

Wordt het niet tijd dat de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak over het fenomeen E-Court er voor zorgt dat het Europese Hof van Justitie te Luxemburg prejudiciële vragen krijgt voorgelegd want bedrijven die E-Court als partij in hun incassoprocedure in hun algemene voorwaarden hebben opgenomen zijn de financiers van E-Court, althans zij maken E-Court mogelijk in EU-lidstaat Nederland die geen Constitutioneel Hof heeft maar wel een toetsingsverbod ex art 120 Grondwet.

 

 

Terwijl de overheidsrechter de ‘zwakste partij’ een zekere bescherming biedt, is het zeer de vraag of e-Court dat ook doet. In feite is e-Court een vorm van commerciële rechtspraak.

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 januari 2018