In Nederland wordt een app-verbod voor fietsers ingevoerd.

27-09-2018 13:19

Dit blijkt uit een concept-wetsvoorstel waarin valt te lezen dat het reglement verkeersregells en verkeerstekens 1990 wordt gewijzigd.

 

ARTIKEL I

Artikel 61a komt te luiden: Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

 

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.