In strijd met rechtszekerheidbeginsel uitkering op grond van de Participatiewet ingetrokken. Inkomsten (structurele bijschrijvingen van de dochter van eisers) waren vanaf aanvang uitkering bekend. Geen schending inlichtingenplicht; beroep gegrond.

27-08-2018 08:17