In vuurwerkrampzaak is nog steeds geen volledige opening van zaken gegeven. Pleidooi voor parlementaire enquête gerechtvaardigd. Welke veranderingen van belangen bracht de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 met zich mee ?

22-03-2018 16:17

Om die vraag te kunnnen beantwoorden moet eerst de belangen die er speelden voor 13 mei 2000 volledig in beeld worden gebracht. Nog steeds heeft de gemeenteraad van Enschede geen volledige opening van zaken gegeven. Ook dient de vraag te worden beantwoord welke partijen en/of hun gemachtigden op de hoogte waren van het Wvg-aanwijzingsbesluit (recht van eerste koop voor de gemeente )van juni 1997. Ook is van belang de posities die de advocaten hebben ingenomen voor 13 mei 2000 en na 13 mei 2000. Ook de vraag of de bedrijfsschade van SEF-VOF door de betrokken advocaat/advocaten ) na 

13 mei 2000 wel of niet is aangemeld bij de verzekeraar. Zo ja, door wie en wanneer, en zo neen, waarom niet?  Naast deze prangende vragen dient  de hele waarheid boven tafel te komen over alle gebeurtenissen van voor en na 13 mei 2000 zodat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wie politiek verantwoordelijk kan worden gehouden. Openbaarheid is soms pijnlijk voor de getuigen, maar openbaarheid hoort nu eenmaal bij waarheidsvinding. Nu ook de Enschedese politiek ondanks recente openbaringen blijft zwijgen is er een nieuwe fase ingegaan en dient een zich zelf respecterende Tweede Kamer een parlementaire enquête te houden. De nieuwe gemeenteraad is politiek verantwoordelijk voor het niet volledig opening van zaken geven door de oude gemeenteraad.

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 maart 2018