Inbreng Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) voor de Staat van de Rechtsstaat in de Eerste Kamer

19-02-2019 15:14

Vandaag (dinsdag 19 februari) bespreekt de Eerste Kamer de staat van de Nederlandse rechtsstaat. De NVvR heeft veel waardering voor de continue aandacht die de Eerste Kamer besteedt aan dit rechtsstatelijke thema. Per brief heeft de NVvR haar inbreng aan de Kamerleden meegegeven en gewezen op enkele belangrijke knelpunten.

 

De NVvR meldt in de brief: “De rechtsstaat is een belangrijke fundament van onze democratische rechtsorde. De rechtsstaat draagt er toe bij dat voor allen in de samenleving rechtvaardigheid, zekerheid en veiligheid geboden kan worden. Het goed functioneren van onze rechtsstaat wordt niet alleen bepaald door de (interne) organisatie van de instituties die daarvoor zijn opgericht, maar ook in belangrijke mate door de geschreven en ongeschreven waarden die aan het functioneren van onze rechtsstaat en instituties ten grondslag liggen en in de mensen die hierin betrokken zijn en hun verantwoordelijk nemen.”

 

Ook ziet de NVvR dat het beleid van de minister voor Rechtsbescherming eerder gericht lijkt op het “beperken van de rechtspraak in plaats van het verder verbeteren van onze fundamentele positie in onze democratische rechtsstaat. De NVvR wenst dan ook te benadrukken dat een koerswijziging noodzakelijk is voor het behoud en goed functioneren van onze rechtsstaat. Fysieke en financiële toegang tot de rechtspraak moet voor allen in de samenleving gewaarborgd blijven. Daarnaast kan er in de rechtspraak niet verder worden bezuinigd, maar moet er juist financieel in worden geïnvesteerd opdat rechters en officieren hun belangrijke werk voor allen in de samenleving kunnen blijven doen.”

 

Lees hier de volledige brief van de NVvR.

https://nvvr.org/uploads/afbeeldingen/20190218-brief-EK-tbv-staat-van-de-rechtsstaat-incl-bijlage.pdf

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

https://nvvr.org/nieuws/2019/inbreng-nvvr-voor-de-staat-van-de-rechtsstaat-in-de-eerste-kamer

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 februari 2019