Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam stelt opnieuw prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

04-10-2017 08:38

Vraag 1  Moet de nationale rechter op grond van het voorrangsbeginsel nationaal recht dat in strijd is met een kaderbesluit en dat niet kaderbesluitconform kan worden uitgelegd buiten toepassing laten

 

Vraag 2  Is een verklaring als bedoeld in artikel 28, tweede lid, Kaderbesluit 2008/909/JBZ die niet op het tijdstip van aanneming van dat kaderbesluit, maar op een later tijdstip is afgelegd rechtsgeldig?