Internetconsultatie: Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

15-04-2020 09:04

Vorige week is het voorstel voor de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ter consultatie gepubliceerd.

 

Het concept wetsvoorstel wijzigt een aantal bepalingen in de Wtt 2018 ten einde de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen. De voorgestelde wijzigingen passen in het kader van het plan van aanpak witwassen en de maatregelen die recent getroffen zijn door het kabinet in het kader van het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking in Nederland.

 

Besloten is om dienstverlening waaraan bijzondere hoge integriteitrisico’s verbonden zijn, te verbieden. Dit betreft het aanbieden van doorstroomvennootschappen en trustdienstverlening met betrokkenheid van derde-hoog-risicolanden of van landen die op de lijst staan van noncoöperatieve landen op belastinggebied.

 

Bron :

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/internetconsultatie-wijziging-wet-toezicht-trustkantoren-2018