Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

19-04-2019 11:49

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan.

 

Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een aantal wetten ter uitvoering van de Verordening EOM (EU) betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PbEU 2017, L 283). De Verordening EOM heeft tot doel de financiële belangen van de Unie intensiever te beschermen tegen strafbare feiten, die jaarlijks aanzienlijke financiële schade veroorzaken. Hiertoe is het Europees Openbaar Ministerie ingesteld.

 

Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

 

Uitgangspunt is dat het EOM samenwerkt met de nationale autoriteiten en gebruik maakt van de nationale structuren. Naar verwachting zal het EOM eind 2020 operationeel zijn.

 

Bron :

BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/invoeringswet-europees-openbaar-ministerie-eom-in-consultatie

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 april 2019