Dossier Inzagerecht // Cookiewalls

28-05-2019 08:45

Er is veel discussie ontstaan over de rechtmatigheid/toelaatbaarheid van cookiewalls. Relevant is dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs een document heeft gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat "dwingende"cookiewalls niet is toegestaan. 

[ ... ]