Is artikel 47 lid 2 advocatenwet juncto art 515 Sv on samenhang met het wrakingsprotocol Raad van Discipline strijdig met het VWEU-Europees handvest?

30-04-2018 17:33