Is de digitale handtekening via Blockchain technologie te hacken ? Digitaal procederen, vergeet het maar !

01-08-2016 10:31

Digitaal procederen, een historische vergissing ! Wie draait er aan de knoppen ? De software fabrikant, de internetcrimineel, de criminele hacker, of de rechter.

De regeling voor het digitaal procederen in civiele procedures zoals Nederland die kent is voor het grootste deel te lezen in artikelen  30c  Wetboek van Rechtsvordering (Rv) tot en met 30f. Op basis van art. 30f Rv kunnen nadere regels worden gesteld o.g.v. een Algemene maatregel van Bestuur. 

Zie ter oriëntatie  o.a. ook de mening van de European Data Protection Supervisor van 24 juli 2016 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf  

 
 
Binnenkort meer hierover op deze website ! ........................                                                                                                                                               
 
EMLS
Utrecht / Haaksbergen, 1 augustus 2016