Is de Haaksbergse - Zwolse variant Rood voor Rood met gesloten portemonnee + provinciale verplaatsingsregeling intensieve veehouderijen ( VIV ) ontoelaatbare staatssteun?

04-01-2016 10:17

De meervoudige kamer van de rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) deed in een bijzaak ( inzet 1 ton wegens beweerdelijke vertragingsschade ) op 14 oktober 2015 uitspraak en legde de "bal" in het midden. Te verwachten valt dat beide partijen ( in casu zijn beiden de meest gerede partijen)  hoger beroep zullen aantekenen binnen drie maand bij het gerechtshof te Arnhem, gelet op de belangen in de hoofdzaak.

De belangen in de hoofdzaak zijn een verkregen subsidie van 600.000,-- euro plus twee bouwkavels voor een landhuis  en een bouwkavel voor een grote schuur.

Als de Europese Commissie de provinciale subsidieregeling voor verplaatsing van intensieve veehouderijen gecumuleerd met Rood voor Rood als ongeoorloofde staatsseun beschouwt dan omtstaat er ingevolge het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU) een terugbetalingsplicht voor die partij(en) die het voordeel hebben genoten. 

 

De zaak speelt zich af van 2008 tot op heden in het Zuid-Twentse dorp Haaksbergen gelegen op de grens van Overijssel, Gelderland en Duitsland. De transacties kwamen tot stand onder leiding van het oude college van burgemeester en wethouders die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkeerde. 

 

Wordt vervolgd !!

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 4 januari 2016