Is de Nederlandse wetgever te veel stempelmachine geworden ?

16-04-2019 08:34

Zie de inleidende beschouwing van het Jaarverslag Raad van State-2018 

https://jaarverslag.raadvanstate.nl/2018/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/WEBVERSIE_Jaarverslag_2018.pdf