Is het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving ?

29-05-2015 20:06

Of het Duitse toheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelegeving is zal ongetwijfeld gaan worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie nadat het plan in het Duitse staatsblad is gepubliceerd. 

 

De dato 7 juli 2014  werd door de Duitse minister van verkeer het voorstel om tolheffing voor personenauto’s in te voeren op Duitse wegen gepresenteerd.

Elke EU-Lidstaat heeft het recht om haar eigen belastingsysteem te bepalen doch deze mag niet conflicteren met het Verdrag Werking Europese Unie. ( Duitsland is een EU-Lidstaat)

 

Binnen de Europese Unie moet iedereen zich vrij kunnen bewegen conform afspraak tussen alle EU-lidstaatlanden.  De voorgestelde Duitse plannen lijken een belemmering te vormen voor het EU-recht van vrij verkeer. Ook lijkt het plan discriminerend van aard te zijn omdat alleen inwoners uit Duitsland worden gecompenseerd via een evenredige wegenbelasting-verlaging.

Het lijkt daarom in de rede te liggen dat de Europese Commissie deze zaak zal voordragen bij het Europese Hof van Justitie zodra de Duitse wettekst van het tolplan in het Staatsblad is verschenen.

 

De wettekst van voornoemde tolheffingsplan is nog niet in het Duitse staatsblad gepubliceerd.

Wordt vervolgd........................

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 mei 2015