Is Nederlandse dividendbelasting-afschaffing strijdig met europese mededingingswet zijnde een ontoelaatbare vorm van staatssteun?

05-10-2018 10:59

Is EU-lidstaat Nederland vergeten dat de controle op steunverlening door de overheid een van de belangrijkste onderdelen van het mededingingsbeleid van de Europese Unie is ? Doel dient toch te zijn het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de markt. Maatregelen van de overheid die concurrentievervalsend uitpakken door voordelen te scheppen voor bepaalde ondernemingen of producties, is daarom niet toegestaan.

 

Binnenkort meer hierover op deze site !

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 oktober 2018