Is zetel in de Hoge Raad strijdig met de grondwet? Wel of geen beïnvloeding door reservisten.

01-11-2018 13:58

De zaak werd aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad middels een wrakingsrekest door een Amsterdamse advocaat. Bij zitting van 29 oktober 2018 vond de openbare behandeling plaats. De reservisten mogen niet meestemmen in de raadskamer maar er zou sprake kunnen zijn van beinvloeding is de kern van het wrakingsrekest.

Het wachten is nu op een conclusie van de P-G.