JAARVERSLAG BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT 2017

06-04-2018 08:54

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid gevestigd te Utrecht. Met dit verslag legt het BFT

verantwoording af over de activiteiten die het in 2017 heeft verricht en de keuzes die het heeft gemaakt. In 2017 heeft het BFT in totaal 189 handhavingsmaatregelen opgelegd.

 

Bron: Bureauft.NL

Het jaarverslag-2017 leest u op :

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2018/03/BFT-Jaarverslag-2017.pdf

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 april 2018