Dossier Vuurwerkramp // Judiciële lus in een Hoger Beroepsprocedure voor het eerst toegepast onder de nieuwe transparantiewet Woo in de Enschedese vuurwerkrampzaak

05-08-2022 10:16

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo; Staatsblad 2021, 499), zoals gewijzigd bij de Wijzigingswet Woo (Staatsblad 2021, 500) in werking getreden. Artikel 10.1 van de Woo bepaalt dat de Wob wordt ingetrokken. Er is niet voorzien in overgangsrecht. Dat betekent dat de Woo onmiddellijke werking heeft en dat met ingang van 1 mei 2022 besluiten op vóór de inwerkingtreding van de Woo ingediende Wob-verzoeken met inachtneming van de bepalingen van de Woo moeten worden genomen. Dat geldt in principe ook voor besluiten op bezwaar of besluiten die worden genomen na een bestuurlijke of judiciële lus. Dat is ook zo in dit geval.

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131959/202105701-1-a3/#highlight=202105701%2f1%2fA3