Kroonlid Mr. J. Kremers vraagt Minister van Rechtsbescherming om per direct ontslag als Kroonlid van het College van Toezicht Advocatuur (CvTA)

22-09-2022 12:09

Naar verluid heeft Kroonlid mr. Jeroen Kremers van het College van Toezicht Advocatuur de minister van Rechtsbescherming  M.Weerwind per brief gevraagd hem direct ontslag te verlenen. Volgens Kremers heeft het geen zin kroonlid te zijn, zolang de algemeen deken verschillende petten draagt.

Wordt vervolgd.......