Kamerbrief over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht.

29-04-2019 08:12

Op 18 april jl. Kamerbrief van Minister Grapperhaus en minister Dekker gepubliceerd over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht. De aanleiding van de brief is onder meer het nader rapport inzake het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over sanctiestelsels.

 

De brief gaat onder meer in op de planning voor de uitwerking van de in het nader rapport aangekondigde maatregelen, waaronder:

 

de aanpassing van het Integraal afwegingskader (IAK)

 

de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor de aansluiting op de boetecategorieën van het strafrecht en de maatregelen met betrekking tot de rechtsbescherming in het bestuursrecht

 

Voorts komen de verschillen in tempo en bewijsrecht in het bestuursrecht en het strafrecht aan bod.

 

Bron: BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/kamerbrief-over-bestuurlijke-boetes-bewijsrecht-en-rechtsbescherming-in-het-bestuursrecht

 

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 april 2019