Kamervragen over ontbrekende jaarrekening provincie Utrecht

04-02-2019 09:15

Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) wil van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten wat de gevolgen zijn van het feit dat de provincie Utrecht nog altijd geen vastgestelde jaarrekening over 2017 heeft. Ook vraagt de SGP’er onder andere welke mogelijkheden de minister heeft om op te treden om alsnog aan de vereiste accountantsverklaring te komen.