Kijkt de Nationale Politie weg bij WOB-zaken die gevoelig liggen ?

01-05-2017 08:10

I.c. betreft hier het wel of niet wegkijken bij het opvragen criminaliteitgegevens onders asielzoekers door een Nederlandse krant.