Klem in zorgsysteem .Vooral mensen met complexe zorgvraag lopen vast in lokettendoolhol.

21-07-2017 08:37

Vooral mensen met een complexe zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip als ze passende zorg zoeken. Uit een inventarisatie van klachten blijkt dat zorgvragers last hebben van te veel bureaucratie, lange wachttijden en minder voorzieningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim dertigduizend meldingen die het afgelopen jaar binnengekomen zijn bij de Advieslijn van Per Saldo, het Juiste Loket en een aantal andere belangen- en cliëntenorganisaties. De meeste klachten komen van mensen die bellen over kinderen met een ingewikkelde zorgvraag die een beroep doen op de jeugdzorg. Zorgvragers die helemaal vastgelopen zijn tussen wetten en loketten kunnen terecht bij Het Juiste Loket.

 

Bureaucratie, lange wachttijden, minder voorzieningen

 

De klachten van mensen die langdurige zorg nodig hebben gaan vooral over te veel bureaucratie, lange wachttijden bij het toekennen van voorzieningen en pgb’s, en over verslechtering en het verdwijnen van voorzieningen vanwege bezuinigingen. Daarnaast is bij gemeenten niet altijd voldoende kennis aanwezig en zijn er meldingen over een slechte bejegening. De meldingen tonen ook aan dat mensen die levenslang en levensbreed veel zorg nodig hebben, lang niet altijd op tijd een passende oplossing krijgen. Soms krijgen ze zelfs helemaal geen zorg.

 

Moeilijk een pgb te krijgen

 

Wie goede zorg wil krijgen heeft veel doorzettingsvermogen nodig. Bijvoorbeeld bij zorg van de gemeente. Voor zorg op maat moeten mensen veel moeite doen en hebben ze hulp van naasten of van een onafhankelijke cliëntondersteuner nodig. Het pgb is vaak het enige middel om echt passende zorg te krijgen. Toch zijn er nog steeds gemeenten die zeggen dat ze ‘niet aan een pgb doen’. Hun inwoners hebben hier echter wel recht op.

 

Aanbeveling

 

Per Saldo hoort veel schrijnende verhalen van zorgvragers die de weg zijn kwijtgeraakt tijdens hun zoektocht naar passende zorg. Ze weten niet meer bij welk loket ze moeten zijn. Soms hebben ze de moed al opgegeven. De langdurige zorg moet voor hen gemakkelijker toegankelijk worden. Wij doen dan ook samen met de andere organisaties uit deze rapportage het volgende voorstel:

Het eerste loket waar de zorgvrager zich meldt moet verantwoordelijk worden voor het regelen van alle zorg die nodig is. Zo voorkom je dat mensen verdwalen tussen de loketten of de zoektocht opgeven.

 

Het is belangrijk dat zorgkantoren, gemeenten, wijkteams, de landelijke overheid en andere betrokken organisaties de meldingen en signalen uit het rapport gebruiken om de uitvoering van hun taken en werkzaamheden te verbeteren.

 

Meer informatie

 

Het rapport waaruit bovenstaande gegevens zijn gehaald is gebaseerd op meldingen van het  Nationale Zorgnummer (van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid), Per Saldo, Juiste Loket, KBO-PCOB, Zorg Verandert, Mezzo en Kansplus. Het rapport bevat verschillende voorbeelden uit de praktijk.

 

Bron: PGB.NL

Het signaalrapport 2017 Klem in zorgsysteem  is hier te lezen : https://www.pgb.nl/nieuws/zorgvrager-loopt-vast-lokettendoolhof/?utm_source=Nieuwsbrief+Per+Saldo&utm_campaign=e63c729c1a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_20&utm_medium=email&utm_term=0_e11962213f-e63c729c1a-437934277

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 juli 2017