Stikstof-Dossier Nederland // Ook voor Nederland is de ondertekening van het Akkoord van Parijs en andere klimaat- en milieuverdragen alsmede de ondertekeningen van het BuPo en het EVRM-Vedrag en werking van het VWEU niet vrijblijvend.

05-08-2022 12:22

Het klimaatdoelenakkoord van Parijs was voor de rechter aanleiding om uitbreiding van een een Engelse luchthaven te verbieden.

In de ongeveer duizend voorliggende zaken bij Europese rechters (incluis de Nederlandse rechters) 

In Nederland wonnen een kleine duizend justitabelen tesamen met Urgenda een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden.

De Nederlandse Staat ging diverse malen daartegen in hoger beroep maar verloor de rechtszaken. 

Het argument van enkele "rechtsgeleerden"dat de niet-gekozen rechter op de stoel was gaan zitten van de Nederlandse wetgever gaat niet op.

In de Urgenda-zaak  maakte de rechter geen nieuwe wetgeving doch toetste slechts of de Nederlandse wetgever zich aan haar eigen regels had gehouden.

Het gerechtelijk antwoord was Neen !

Dus de 25 % co-2 besparing zoals te lezen valt in het vonnis kwam niet uit dikke duim van de rechtsprekende Nederlandse rechter.

De Nederlandse Staat en de banken behoren te onderkennen dat de gevolgen van het verkeerde beleid en gevolgen van de adviezen t.a.v.  financieringen op transparante en eerlijke wijze met alle getroffenen dienen te worden geregeld en te worden afgewikkeld.