Laat andere corporaties woningen Vestia overnemen .

10-07-2019 14:16

De woningen van Vestia die niet in de ‘kerngemeenten’ van de corporatie liggen, kunnen het beste worden overgenomen door andere woningcorporaties. De huidige verkoopplannen van het woningbezit in de niet-kerngemeenten, bijna allemaal Rotterdamse randgemeenten, zorgen voor grote volkshuisvestelijke problemen.

 

Rapport

 

Dat stelt Hamit Karakus, de directeur van Platform 31 en oud-wethouder in Rotterdam die door minister Kajsa Ollongren (BiZa) is aangesteld als bestuurlijk regisseur voor de Vestia-problematiek. In een rapport weegt hij af wat de beste opties zijn voor de circa 10.000 huurwoningen in zes verschillende  gemeenten.

 

Nood

 

Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, raakte in zware financiële nood door de derivaten-affaire in 2011. Om die op te lossen, wil Vestia zich vooral concentreren op de vier kerngemeenten: Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft. De woningen in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas wil de corporatie het liefst liberaliseren. Daardoor wordt de huur zodanig verhoogt dat de woningen boven de subsidiegrens komen, en makkelijker verkocht kunnen worden aan private partijen. In een aantal andere gemeenten heeft Vestia al een aanzienlijk pakket woningen verkocht aan investeringsmaatschappijen.

 

Betaalbaarheid

 

Volgens Karakus is het liberaliseren van de woningvoorraad in de zes gemeenten een groot probleem voor de betaalbaarheid van de huisvesting. Vestia is daar met afstand de grootste corporatie, en verder hebben die gemeenten al weinig sociale woningen. Dat maakt een woning in die gemeenten voor veel mensen onbetaalbaar, stelt hij.

 

Marktwaarde

 

Het probleem is dat Vestia niet anders kan: de organisatie zit nog steeds in grote financiële problemen. De meest kansrijke oplossing is volgens het rapport dat Vestia de woningen aan andere corporaties verkoopt tegen marktwaarde-in-verhuurde-staat. Om dat mogelijk te maken moeten die corporaties dat wel kunnen betalen, en dat is vaak niet het geval.

 

Tafels

 

Daarom stelt Karakus voor dat er per gemeente overlegtafels worden georganiseerd, waarin besproken wordt welke woningen, en op welke manier, overgedragen kunnen worden. Uiteindelijk zullen rijk, provincies en gemeenten ook moeten bijdragen aan het redden van het Vestia-bestand.

 

Bron : BinenlandsBestuur.NL

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/laat-andere-corporaties-woningen-vestia-overnemen.10118625.lynkx?tid=TIDP190865XA9B321AFEA9A4B15A7869FE4620E1DE9YI5&utm_campaign=BB_NB_Financien&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=85_10-07-2019