Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp-meldplicht datalekken.

02-06-2015 13:09

De Eerste Kamer heeft de meldplicht voor datalekken  goedgekeurd . Wanneer de nieuwe wetgeving in werking treedt is nog niet duidelijk. Publieke en private organisaties die datalekken niet melden riskeren straks een boete van maximaal 450.000 euro

 

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp-meldplicht datalekken.

Dit wetsvoorstel voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

 

Met dit voorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, niet alleen een melding doen bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. Deze meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een bestuurlijk boete van het Cbp.

 

BRON : Eerste Kamer

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 2 juni 2015