Menselijke maat // Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties oftewel Commissie Bosman presenteert onderzoeksrapport

01-03-2021 08:05

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij. Daarnaast onderzocht de commissie de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wordt over problemen en de wijze waarop de Kamer haar controlerende taak uitvoert wanneer zich problemen voordoen. Op donderdag 25 februari 2021 heeft de TCU haar eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Arib.

 

Bron : TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/tcu