In de Enschedese vuurwerkrampzaak vindt vrijdag 12 mei 2017 bij de Raad van State de rechtszitting plaats van de door de Landsadvocaat namens de Korpschef van de Nationale Politie aangespannen hoger beroepszaak. Inzet anonimiseren namen ambtenaren.

11-05-2017 12:31

Na jarenlang procederen door de heren Bakker en Paalman werd op 3 mei 2016 bij uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank Overijssel het beroep van dhr. R.Bakker strekkende tot openbaarmaking van het BIZ-rapport van 25 augustus 2004 gegrond verklaard. https://t.co/rkytSDqi7s . 

 

De Landsadvocaat/Korpchef Nationale Politie gingen tot openbaarmaking over doch alle namen van namen van bestuurders en ambtenaren die in het BIZ-rapport voorkwamen werden verwijderd. Het hoger beroep van de Landsadvocaat is uitsluitend gericht tegen de openbaarmaking van de namen van de bestuurders en ambtenaren. 

 

De zitting t.o.v. drie staatsraden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak te Den Haag vindt plaats op vrjdag 12 mei 2017.  Aanvang 13.30 uur.

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/doorbraak-in-enschedese-vuurwerkrampzaak-meervoudige-kamer-van-de-rechtbank-overijssel-te-zwolle-besliste-dat-het-geheime-politierapport-van-gelderland-midden-openbaar-behoort-te-worden-gemaakt/

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 april 2017

.