Nieuwe Omgevingswet ? De 117 Algemene Maatregelen van Bestuur terig gebracht naar 4

22-05-2024 09:46

Een ingrijpende structuurverandering waarbij vrijwel alle sectorale milieuwetten zijn opgegaan in de Omgevingswet en de onder het oude omgevingsrecht bestaande 117 AMvB’s zijn teruggebracht tot 4.

Tja.....