Mag de zaaktoedeling in Nederland worden overgelaten aan discretie van de Gerechtsbesturen (rechterlijke autoriteiten) nu Nederland nog steeds niet beschikt over een Nederlands Constitutioneel Hof ?

07-06-2021 08:58

Nu welzijn en welvaart  in evewichtige balans dient te zijn is ook in het milieustrafrecht anno 2021 openbaarheid van toedeling van essentieel belang.

Hoe staat het daarmee in Nederland na de uitspraken vanuit Staatsburg en is het Nederlandse vigerende systeem  van rechterlijke zaakstoedeling  wel op basis objectieve criteria voor eenieder vooraf kenbaar ?