Ministerie van Veiligheid en Justitie komt met open internetconsultatie Wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik.

20-07-2017 11:14

De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

 

De consultatie sluit op 30 augustus 2017

 

Bron: Overheid.nl

https://www.internetconsultatie.nl/regeling_opafstandbestuurdeluchtvaartuigen_verruimengecertificeerddronegebruik

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 juli 2017