Ministers kunnen de schriftelijke vragen Tweede Kamer over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden.

01-06-2018 08:31

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen (ingezonden 19 april 2018). 

 

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 16 mei 2018).

 

Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen (ingezonden 19 april 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Bron: TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z07408&did=2018D28424