Moet Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nieuw onderzoek doen naar de gezondheidsrisico's van rubberen korrels in sportvelden met kunstgras ? Wat zegt de Europese richtlijn ?

05-10-2016 11:41

De rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's zijn te verwachten.

Update : Rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Lees de brief van de minister van VWS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 7 oktober 2016

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/07/rubbergranulaat-in-kunstgrasvelden

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 oktober 2016