Mogelijk ‘levenslang’ voor bestuurders foute trustkantoren.

29-06-2018 08:04

Bestuurders van trustkantoren die ernstig de fout ingaan staat mogelijk een levenslang beroepsverbod te wachten.  Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt een voorstel daarover van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Paternotte (D66) ‘geen gekke gedachte’. In het wetsvoorstel waarmee de minister de trustsector probeert te saneren, staat dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een tijdelijk beroepsverbod mag opleggen aan trustbestuurders die een misstap begaan. Na één of twee jaar kunnen zij terugkeren in de sector. Nijboer en Paternotte vinden het voorstel te mild. DNB moet bestuurders van trustkantoren die bijvoorbeeld ‘jarenlang meewerken aan illegale activiteiten, of grondige tekortkomingen vertonen in hun compliance’, een langer, mogelijk zelfs levenslang, beroepsverbod kunnen opleggen, vinden zij. Hoekstra vergeleek zo’n levenslang beroepsverbod met het schrappen van het tableau in de advocatuur. Nijboer en Paternotte moeten de Tweede kamer nog achter zich zien te krijgen.

Bron: Accountancyvanmorgen.NL

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/06/28/mogelijk-levenslang-voor-bestuurders-foute-trustkantoren/

 

==========

Opm.: EMLS

Schrappen van het tableau voor foute advocaten die de illegale praktijken begeleiden. Advocatenwet aanpassen omdat een toezichthoudende deken ook na de invoering van de nieuwe advocatenwet op 1 januari 2015 gelijktijdig advocaat en curator kan zijn.Tevens dient de Nederlandse wetgever het bij wet onmogelijk te maken dat een advocaat gelijktijdig plaatsvervanger-rechter/raadsheer kan zijn.