Monsanto Tribunaal medio oktober 2016 te Den Haag.

29-09-2016 11:16

Het Monsanto Tribunaal is ontstaan n.a.v. een internationaal initiatief van de civil society om Monsanto aansprakelijk te stellen voor schendingen van mensenrechten, voor misdaden tegen de menselijkheid, en voor ecocide vind plaats op 14, 15 en 16 oktober 2016 te Den Haag.

 

Vooraanstaande rechters zullen getuigenissen horen van slachtoffers, en een advies afleveren dat de procedures volgt van het Internationale Gerechtshof. Een gelijktijdige Volksvergadering (People's Assembly) zal de kans geven voor sociale bewegingen om samen te komen en te plannen voor de gewenste toekomst.

 

Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat voor tenminste een-derde bijdraagt aan de totale mondiale antropogene broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

 

Waarom een Tribunaal?

 

Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling: door het belobbyen van instellingen voor regelgeving en overheden, door terug te vallen op leugens en corruptie, door het financieren van frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken, door het manipuleren van pers en media, etc. De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en die de veiligheid van de planeet bedreigen

 

Via de website van het Monsanto Tribunaal kan eenieder zich desgewenst aanmelden ! https://nl.monsantotribunal.org/Startpagina-nl-mt