Motie tijdens parlementaire ondervraging Fiscale constructies (Trustsector)

06-09-2018 12:12

Onderstaande motie werd op 5 september 2018 ingebracht door twee Tweede-Kamerleden.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat DNB al jaren ernstige misstanden constateert in de trustsector; constaterende dat de trustsector een belangrijke poortwachtersfunctie vervult, onder andere door nieuwe rechtspersonen een (post)adres te verschaffen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden om domicilieverlening door de trustsector aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen onmogelijk te maken en hierover binnen een halfjaar aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34566-11.html