Mr. Bart Jan van Ettekoven wordt nieuwe voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

10-03-2017 13:31

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. B.J. van Ettekoven als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mr. Bart Jan van Ettekoven is op dit moment voorzitter van de Ruimtelijke-ordeningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Met ingang van 1 mei 2017 zal hij mr. J.E.M. Polak opvolgen, die de functie van voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak dan precies zeven jaar heeft bekleed. Jaap Polak blijft na zijn terugtreden als voorzitter lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Mr. Bart Jan van Ettekoven (1959) is sinds januari 2014 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij was dat al tussen 2002 en eind 2007. Tussentijds was hij senior rechter inhoudelijk adviseur bij de rechtbank Midden-Nederland. Van Ettekoven is daarnaast sinds 2009 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet in hoogste instantie uitspraak over geschillen tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. De Afdeling bestuursrechtspraak is onderverdeeld in drie juridische Kamers: ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken en algemeen bestuursrechtelijke zaken in hoger beroep.

 

De Wet op de Raad van State bepaalt dat de werkzaamheden van de Afdeling bestuursrechtspraak door de voorzitter worden geregeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bestaat momenteel uit een voorzitter en 52 leden.

 

Voor de benoeming van Bart Jan van Ettekoven als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de Raad van State een unanieme aanbeveling gedaan. Na de voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de ministerraad, wordt de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak benoemd bij koninklijk besluit. De benoeming is voor het leven, wat inhoudt dat de functie tot de leeftijd van 70 jaar mag worden uitgeoefend.

 

Bron: Persbericht Raad van State : https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1024&summary_only=&category_id=8

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 maart 2017