Mr. Frederike Leeflang nieuwe voorzitter Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

03-10-2018 08:11

Mr. F. (Frederieke) Leeflang wordt de nieuwe algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Bij koninklijk besluit wordt zij per 15 september a.s. benoemd. Zij volgt Leo de Wit op, wiens benoemingstermijn per gelijke datum eindigt.

 

Frederieke Leeflang werkt sinds 1994 in verschillende functies bij advocatenkantoor Dentons Boekel en werd in 2002 partner. Tussen mei 2011 en november 2015 was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Dentons Boekel. Daarnaast bekleedt zij meerdere bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is zij momenteel voorzitter van het Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer, voorzitter van de Raad van Advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), lid van de Raad van Commissarissen van ABN-AMRO en lid van de Raad van Toezicht van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor kankerbestrijding.

 

Frederieke Leeflang studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gespecialiseerd in mededingingsrecht.

De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.

 

Bron: Rijksoverheid.NL

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 oktober 2018