Multilateraal Verdrag : Belastingontwijking !

15-01-2018 08:17

De nieuwe staatssecretaris van het ministerie van financiën heeft de Tweede Kamer op 20 december 2017 een schriftuur aangeboden  over de aanpak van belastingontwijking door het kabinet. Het kabinet geeft prioriteit aan de aanpak van belastingontwijking en de staatssecretaris verwijst in dat kader naar een aan de Tweede Kamer reeds aangeboden wetsvoorstel om de ratificatie van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving goed te keuren.