Executieveilingen onroerend-goed! Onduidelijke rol notarissen-advocatenkantoren. Juridische muur optrekken tussen advocatuur en notariaat. Dat kan voorkomen dat notarissen op een kantoor teveel aan de leiband van advocaten lopen.

05-07-2017 16:31

Arrest-Wouters van het Hof van Justitie van de Europese Unie staat staat opnieuw ter juridische discussie. In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. De Nederlandse advocaat kan optreden als deken, als plaatsvervangend rechter, als curator, als lid van de Raad van Toezicht Orde van Advocaten, als mediator en als advocatentuchtrechter. Nederland heeft geen Constitutioneel Hof. De overige EU-Lidstaatlanden wel. zie o.a. https://emls.webnode.nl/news/kan-een-deken-van-de-lokale-orde-van-adovcaten-aansprakelijk-worden-gesteld-bij-fal-end-toezicht-als-toezichthouders-bij-wanbeleid-van-bestuurders-praktijkvennootschappen-advocaten-bv-enz/

 

Opm. EMLS

Zie de rubriek op deze siter art. 120 grondwet.